FALSE

Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE
FALSE

Hover Effects

TRUE
HIDE_BLOG
{fbt_classic_header}

Τελευταια νεα:

latest

Επαγγελματική κατοχύρωση Μετεωρολόγων

Αναδημοσιευμένο από το site του κ. Κολυδά, Υποδιοικητή της ΕΜΥ  kolydas.eu Γράφει ο κ. Κολυδάς... Εν όψει των αλλαγών που πρό...


Αναδημοσιευμένο από το site του κ. Κολυδά, Υποδιοικητή της ΕΜΥ  kolydas.eu


Γράφει ο κ. Κολυδάς...

Εν όψει των αλλαγών που πρόκειται να γίνουν στο νέο Προεδρικό Διάταγμα Οργανισμού -Κανονισμού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κρίνω ότι είναι καλό να ξεκινήσουν παράλληλα και  οι απαραίτητες ενέργειες της επαγγελματικής κατοχύρωσης όλων των Μετεωρολόγων, όλων των Βαθμίδων (ΠΕ,ΤΕ, ,ΔΕ). Παράλληλα να γίνουν και οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε ο κλάδος να προστεθεί στο νέο προσοντολόγιο του Δημοσίου .

 Όλοι μας ξέρουμε ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα, στηρίζονται σε δύο βασικές αρχές : Η πρώτη συνδέεται με την προστασία του δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος (οικονομικού, ασφάλειας, υγείας, κλπ.) και η δεύτερη στην ηθική αρχή της νομιμοποίησης των κατάλληλων ανθρώπων για τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών. Με βάση αυτές τις δύο αρχές αποδεχόμαστε, έστω κριτικά, την αποκλειστικότητα των γιατρών στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, των πολιτικών μηχανικών στις κατασκευές, των μαθηματικών στη διδασκαλία της άλγεβρας κτλ.. Στη χώρα μας, οι επιστήμονες της Μετεωρολογίας, της Κλιματολογίας και των συναφών επαγγελμάτων, σε αντίθεση με άλλους κλάδους,- όπως για παράδειγμα με τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος-  δεν έχουν απολύτως τίποτα «κατοχυρωμένο». Πρέπει απαραίτητα να υλοποιήσουμε την αναγκαιότητα της κατοχύρωσης του Επαγγέλματος του Μετεωρολόγου, λαμβάνοντας υπόψη ότι νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Μπορεί οι προϋποθέσεις για την άσκησή τους να μη ρυθμίζονται πάντοτε με νόμο αλλά με άλλες διατάξεις ή και με συμβάσεις εργασίας, αλλά δεν υπάρχει ανεπτυγμένη χώρα όπου ένας μεγάλος αριθμός επαγγελμάτων να μην ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες και προϋποθέσεις υποχρεωτικού χαρακτήρα για την ανάληψη και την άσκησή τους

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ θα έπρεπε μέχρι τις 20 Οκτώβρη του 2007 να ενσωματωθούν στο εσωτερικό μας δίκαιο, ως νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα αυτά με δραστηριότητες των οποίων «η ανάληψη και η άσκηση εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα από την κατοχή καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων με βάση κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις». Τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα δηλαδή δεν θέτουν αυθαίρετους περιορισμούς ως προς την άσκηση τους, αλλά εκείνους που συνδέονται με τα επαγγελματικά προσόντα που θα πρέπει να έχει κάποιος για να ασκήσει αυτά τα επαγγέλματα. Η αναγκαιότητα της κατοχύρωσης, συνδέεται πρώτιστα με την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την απόδοση των επιτελούμενων έργων που εκτελεί ένας Μετεωρολόγος .Τα προσόντα αυτά, δεν μπορεί παρά να έχουν ως αφετηρία κάποια αντικειμενικά κριτήρια. Το πλέον αντικειμενικό και αδιαμφισβήτητο σχετικό βασικό κριτήριο δεν μπορεί να είναι άλλο από το βασικό πτυχίο η αποδεικτικό σε θέματα Μετεωρολογίας από επίσημο φορέα. 
 Αξίζει να σας σημειώσω ότι η οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων εκδόθηκε για να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των πλήρως καταρτισμένων επαγγελματιών στις περιπτώσεις στις οποίες η πρόσβαση σε ένα επάγγελμα υπόκειται σε νομοθετική κατοχύρωση ως προς τα προσόντα από τα κράτη μέλη. Η εν λόγω οδηγία ενοποιεί δεκαπέντε υπάρχουσες οδηγίες και στοχεύει στην απλούστευση των υπαρχόντων καθεστώτων αναγνώρισης καθώς επίσης και στην περαιτέρω διευκόλυνση της προσωρινής παροχής υπηρεσιών.

Προκειμένου να εφαρμοστεί η σχετική οδηγία και για να αναπτυχθεί η εσωτερική αγορά στις περιπτώσεις στις οποίες το επάγγελμα του Μετεωρολόγου υπόκειται σε νομοθετική κατοχύρωση ως προς τα προσόντα , πρέπει να δημιουργήσουμε μια επιτροπή η οποία θα χρειαστεί να αξιοποιήσει την εμπειρία όλων των Μετεωρολόγων που θα συμμετέχουν σε ένα συμβουλευτικό όργανο. Η λύση της επαγγελματικής άδειας, ανάλογης με αυτής που δίνεται από το ΤΕΕ στους Μηχανικούς -μέσω του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΕ- θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρακτική λύση, αν υποθέσουμε και συμφωνήσουμε ότι το κριτήριο του βασικού πτυχίου απαιτεί περαιτέρω πιστοποίηση. Ανάλογες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν στους κλάδους ΤΕ και ΔΕ 
Ενδείκνυται επομένως να συσταθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από όλους τους φορείς,  όπως τα Πανεπιστήμια τις παραγωγικές σχολές του ΥΠΕΘΑ  , το Υπουργείο Παιδείας και Εσωτερικών με στόχο και αρμοδιότητα την αναγνώριση και κατοχύρωση των επαγγελματικών προσόντων των Μετεωρολόγων όλων των βαθμίδων και να καθοριστούν τα καθήκοντά των καθώς και η κατάταξή τους σε κλάδους, σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ και του Διεθνούς Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO).
Mε το μήνυμά μου αυτό θέλω να καλέσω όλους τους Μετεωρολόγους να πάρουν θέση επί του θέματος αλλά και την Πολιτεία να συνδράμει , έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες αναγνώρισης του επαγγέλματός . Να μπει  μια Τάξη.

Θοδωρής Κολυδάς 
Υποδιοικητής ΕΜΥ

Υ.Γ.  Όλοι οι καλοί φίλοι και κυρίως οι δημοσιογράφοι , αν θέλουν και μπορούν ,ας κοινοποιήσουν το παραπάνω μήνυμα. Ευχαριστώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια